Czy można zawrzeć umowę przedwstępna zakupu domu w formie pisemnej?

Zawarcie umowy przedwstępnej w formie pisemnej jest możliwe i będzie skuteczne, choć nie będzie wywierało tego skutku żeby można było domagać się zawarcia umowy przeniesienia własności na drodze sadowej. Taka umowa będzie zatem miała ograniczone zastosowanie, chociaż należy wyraźnie wskazać, ze istnieją sposoby która pozwalają na "wzmocnienie" takiej umowy jak choćby instytucje kary umownej, czy zadatku. Wprowadzenie takich rozwiązań w wielu przypadkach może okazać się wystarczające do skutecznego zobligowana drugiej strony do zawarcia umowy przyrzeczonej.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera