Czy można kupić własność domu bez działki (stanowiącej prawo użytkowania wieczystego) skoro dom posiada odrębną księgę?

Sytuacja w której dom/budynek posiada odrębną księgę wieczystą jest sytuacją wyjątkową i ma miejsce wyłącznie wtedy gdy z przepisów wynika, że jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku budynków wzniesionych na prawie użytkowania wieczystego. Jednak zgodnie z art. 235 § 2 Kodeksu cywilnego własność takiego domu jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. To powoduje, że żadne z tych praw (prawo własności domu i prawo użytkowania wieczystego gruntu) nie może zostać samodzielnie przeniesione na inną osobę. Jakakolwiek transakcja obejmująca tylko jedno z wyżej wymienionych praw będzie nieskuteczna i nie wywoła skutków prawnych.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera