Czy można kupić lokal mieszkalny z przeznaczeniem na prowadzenie działalności?

Odpowiedź na to pytanie sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy można zmienić sposób użytkowania danego lokalu mieszkalnego. Generalnie odpowiedź jest twierdząca. Zgodnie z prawem budowlanym zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu tym określa się aktualny i zamierzony sposób użytkowania. Do zgłoszenia dołącza się cały szereg dokumentów, m.in. zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania lokalu użytkowego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także  ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Organ ma 30 dni na sprzeciwienie się takiej zmianie.biznes w mieszkaniu


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera