Czy mogę wystąpić o warunki zabudowy działki przed jej zakupem?

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie wymaga wylegitymowania się tytułem prawnym do nieruchomości. Co więcej, zgodnie z treścią art. 63 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi bowiem praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Dlatego jeżeli kupuje się działkę dla której nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego należy jeszcze przed zakupem uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera