Czy mogę nabyć dom pod warunkiem?

Odpowiedź na to pytanie wymaga wyjaśnienia, że zgodnie z kodeksem cywilnym przeniesienie własności nieruchomości następuje w wyniku umowy o podwójnym skutku zobowiązująco-rozporządzającym. O ile samo zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości może zostać dokonane pod warunkiem, o tyle już rozporządzenie własnością nieruchomością nie. Zgodnie z kodeksem cywilnym Własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu, a gdyby umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości została zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, do przeniesienia własności potrzebna będzie także umowa obejmująca bezwarunkową zgodę stron na natychmiastowe przejście własności.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera