Czy kupując mieszkanie od dewelopera chroni mnie rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych?

W powszechnej opinii tak, chociaż sprawa nie jest taka oczywista. W naszej ocenie bezpieczniejsze jest założenie, że nie. Dlaczego? Wskazać należy, że kupując mieszkanie od dewelopera nie ma ono jeszcze założonej księgi wieczystej, a wpis do księgi jest konstytutywny. Powoduje to, że może powstać wątpliwość czy rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych działa w zakresie tylko księgi nieruchomości której własność jest przenoszona, czy także w przypadku nieruchomości gruntowej, z której następnie wyodrębniany jest lokal. Można argumentować, że rękojmia jako wyjątek od konstytucyjnej zasady ochrony prawa własności nie może być interpretowana rozszerzająco, a tym samym nie powinna mieć zastosowania do tej sytuacji. Sąd Najwyższy do tej pory nie wyraził swojego stanowiska w tej kwestii. Wydaje się zatem, że najrozsądniej jest sprawdzać tytuł prawny dewelopera do nieruchomości.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera