Co zrobić, aby sprawdzić kwestie techniczne przy zakupie domu?

Dom to także kwestie techniczne. Odbiór techniczny domu pozwoli na wykrycie ewentualnych wad i zminimalizuje koszty ewentualnego remontu. Taki odbiór da również wskazówkę co powinno zostać uregulowane dodatkowo w treści zawieranych umów.

Sprawdzenia wymaga również świadectwo charakterystyki energetycznej, co pozwoli oszacować potencjalne koszty ogrzewania. W przypadku domów na rynku wtórnym warto również przeprowadzić badanie kamerą termowizyjną, co z kolei pozwoli znaleźć potencjalne straty ciepła, w szczególności jeżeli koszty ogrzewania domu w poprzednich okresach rozliczeniowych były wysokie.

W konsekwencji będą mogli Państwo oszacować jaki koszt będzie wymagany to zniwelowania tego problemu, co będzie stanowiło doskonały argument negocjacyjny.

Podsumowując, w naszej opinii sprawdzenie kwestii technicznych przy zakupie domu na rynku wtórnym powinno obejmować w szczególności:

  • zbadanie stanu technicznego domu
  • weryfikację dostępności mediów
  • weryfikację świadectwa charakterystyki energetycznej domu
  • ewentualnie badanie kamerą termowizyjną

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera