Co to jest prawo użytkowania wieczystego?

Prawo użytkowania wieczystego, to w odróżnieniu od prawa własności, ograniczone prawo rzeczowe. W dużym skrócie prawo to wynika z umowy, na mocy której nieruchomość gruntowa, będąca własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu, czy gminy oddana jest w użytkowanie osobie fizycznej lub prawnej. Czas trwania użytkowania wieczystego wynosi co do zasady 99 lat. Wyjątkowo jednak, okres ten może być krótszy, nie mniejszy jednak niż 40 lat. Obowiązkiem użytkownika wieczystego jest natomiast uiszczanie opłat. Ma on prawo zabudowy nieruchomości a wzniesione budowle pozostają jego własnością. Z drugiej strony umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustala termin i sposób zabudowy. Niezabudowanie działki w terminie powoduje konieczność uiszczenia opłaty dodatkowej, a nawet wypowiedzenie umowy.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera