Co to jest mieszkaniowy rachunek powierniczy?

Mieszkaniowy rachunek powierniczy wprowadziła tzw. ustawa deweloperska. W założeniu miał to być element, który gwarantować miał zwrot środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców nieruchomości, w przypadku upadłości dewelopera lub odstąpienia od umowy przez konsumenta. Ustawa rozróżnia dwa rodzaje rachunków powierniczych.

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Przede wszystkim jest zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, którego idea sprowadza się do tego, że środki wpłacane przez nabywców są deponowane na takim rachunku na cały okres budowy danej inwestycji. Wypłata środków na rzecz dewelopera następuje jednorazowo dopiero w momencie przeniesienia prawa na nabywcę. Taki rachunek daje konsumentowi stuprocentową gwarancję bezpieczeństwa. 

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Ten rodzaj mieszkaniowego rachunku powierniczego różni się tym od zamkniętego, że wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie o rachunek powierniczy. Jak zatem wynika z powyższego przy takim rozwiązaniu może zaistnieć sytuacja, że deweloper upadnie w momencie, w którym część środków zostanie już wykorzystana na przedsięwzięcie deweloperskie. Ochrona nabywców będzie się zatem ograniczała wyłącznie do środków wpłaconych na rachunek przez nabywców, ale jeszcze nie wypłaconych na rzecz dewelopera.

W związku z powyższym wprowadzono dwa sposoby wzmocnienia ochrony nabywców w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, tj. gwarancje bankową lub ubezpieczeniową. Gwarancje te zabezpieczają tę część środków, które zostały już wypłacone na konto dewelopera. Takie rozwiązanie jest znacząco bezpieczniejsze dla konsumentów, choć trzeba przyznać, że praktyka pokazuje, że gwarancje nie dają stuprocentowego bezpieczeństwa wypłaty środków, albo co najmniej istnieje ryzyko, że wypłata nie nastąpi natychmiast.

Jak sytuacja wygląda w praktyce?

Powyższe sposoby zabezpieczenia środków wpłacanych przez nabywców lokali mieszkalnych lub domów istnieją właściwie tylko teoretycznie. Z uwagi na fakt, że ustawa deweloperska dopuściła możliwość zabezpieczenia wyłącznie poprzez otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze (bez gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) deweloperzy najczęściej stosują ten sposób ochrony kupujących ponieważ jest on po prostu najwygodniejszy i najtańszy dla nich. Niestety to rozwiązanie nie daje stuprocentowej pewności i bezpieczeństwa, dlatego rekomenduje się zastosowanie innych rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo wpłacanych środków, a także dokładne sprawdzenie sytuacji finansowo-prawnej dewelopera. 


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera